MENȚIUNI LEGALE

SOCIETATEA CARE EXPLOATEAZĂ SITE-UL WEB

Editor: Site-ul web Sephora este produs și editat de Sephora Cosmetics Romania S.A, cu sediul in Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea Timpuri N oi Offices 2, Etaj 7, Sector 3, Bucuresti, Romania, RO 13434907, J40/9300/2000.
E-mail: Powerofdigital@sephora.ro.
Site web găzduit în Saint-Ghislain, Belgia, de către Google Inc., cu sediul la: Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA.


DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

1. Site web
Site-ul web și orice software utilizat în mod necesar în legătură cu acesta pot conține informații confidențiale, precum și date protejate de dreptul proprietății intelectuale. Astfel, dacă nu se prevede altfel, drepturile de proprietate intelectuală asupra documentelor și oricăror date de orice fel cuprinse în Site-ul web și fiecare dintre elementele care compun Site-ul web (imagini, ilustrații, sunete, texte, elemente grafice, cartă etc.), inclusiv programele software, bazele de date și buletinele informative sunt proprietatea exclusivă a Sephora (denumit, în continuare, „Conținutul”), care nu acordă nicio licență sau alt drept decât cel de consultare a Site-ului web. Reproducerea în tot sau în parte a conținutului este autorizată exclusiv în scopuri de informare pentru uz personal și privat, orice reproducere și orice utilizare a copiilor realizate în alte scopuri, în orice mod și sub orice formă, fiind interzise în mod expres. De asemenea, este interzisă copierea, modificarea, crearea unei lucrări derivate, asamblarea, decompilarea (cu excepția cazurilor prevăzute de lege), vânzarea, atribuirea, sublicențarea sau transferul în orice mod a oricărui drept legat de conținut. De asemenea, este interzisă modificarea în tot sau în parte a conținutului și în special a programului software sau utilizarea versiunilor modificate ale programelor software în scopul, în special, de a obține acces neautorizat la serviciu și de a accesa Site-ul web prin orice alt mijloc decât interfața, care este furnizată vizitatorului de către Sephora în acest scop.

2. Mărci
Se reamintește că societatea Sephora este proprietara mărcii Sephora și a logo-urilor acesteia.

Utilizatorul de internet recunoaște drepturile exclusive ale Sephora asupra mărcii Sephora și se abține de la a face orice utilizare a acesteia și, în general, de a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale Sephora. Sephora își rezervă dreptul de a solicita daune-interese în cazul contrafacerii și, în general, a încălcării drepturilor sale de proprietate intelectuală. De asemenea, vizitatorul se abține de la încălcarea oricăror drepturi de proprietate, și în special, drepturile de proprietate intelectuală, care pot fi deținute de orice companie din grupul căruia îi aparține Sephora.

Partenerii Sephora sunt proprietarii mărcilor lor.

Toate celelalte mărci sau logo-uri care apar pe Site-ul web sunt proprietatea fie a Sephora, fie a unei companii din grupul căruia îi aparține Sephora, sau a prestatorilor de servicii, partenerilor sau furnizorilor săi. Orice utilizare, în orice mod, a acestor mărci comerciale și/sau logo-uri și/sau orice alt conținut este supusă autorizației exprese a Sephora sau a titularului drepturilor de proprietate intelectuală în cauză.

3. Link-uri hipertext
Site-ul web poate include link-uri către alte site-uri Internet sau alte surse Internet. În măsura în care Sephora nu poate controla aceste site-uri web și surse externe, Sephora nu poate fi ținută responsabilă pentru furniza rea acestor site-uri web și surse externe și nu poate suporta nicio responsabilitate pentru conținut, publicitate, produse, servicii sau orice alte informații sau date disponibile pe sau din aceste site-uri web sau surse externe. În plus, Sephora nu poate fi ținută responsabilă pentru nicio daună sau pierdere dovedită sau presupusă care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau faptul de a fi avut încredere în conținutul, bunurile sau serviciile disponibile pe aceste site-uri web sau surse externe.
Orice creare de link-uri către Site-ul web Sephora, orice încadrare (framing) a Site-ului web și, în general, orice utilizare a unui element care alcătuiește Site-ul web, este supusă autorizației prealabile și exprese a Sephora, care poate fi revocată în orice moment și la libera sa alegere. Sephora își rezervă dreptul de a (i) solicita eliminarea oricărui link către Site-ul web care nu a fost, sau nu mai este, autorizat și de a (ii) solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a acestui fapt.