Prezentele conditii generale de vanzare (denumite, in continuare, Conditiile generale de vanzare) reglementeaza conditiile de vanzare ale Cardurilor cadou digitale SEPHORA emise si distribuite de SEPHORA (denumite, in continuare, Card(uri) Cadou).

Pentru a permite SEPHORA sa controleze, in mod legitim, distribuirea Cardurilor cadou care constituie un mijloc de plata, vanzarea Cardurilor este rezervata urmatoarelor categorii de Beneficiari, cu sediul in Romania:

 • Companii/ sindicate/ care doresc sa cumpere Carduri cadou pentru a le distribui gratuit angajatilor sau colaboratorilor sai (denumiti in continuare, Beneficiarul(ii)).

Se precizeaza ca entitatile care doresc sa cumpere Cardurile Cadou pentru a le revinde (denumite, in mod colectiv, in continuare, Reseller), nu sunt autorizate sa comande Carduri prin intermediul platformei. Un reseller nu este un Beneficiar in conformitate cu prezentele Conditii generale de vanzare.

Conditiile generale de vanzare aplicabile Beneficiarilor sunt cele validate si acceptate in mod expres, prin intermediul unei casute de selectare, de catre Beneficiar, online, la data comenzii cardurilor. In ceea ce priveste in special eventualele imbunatatiri ale platformei, SEPHORA isi rezerva dreptul de a modifica prezentele Conditii generale de vanzare in orice moment si invita Beneficiarul sa le citeasca si sa le valideze inainte de fiecare comanda de Carduri, bifand casuta prin care acesta recunoaste ca le-a citit in prealabil si ca le accepta astfel cum sunt prevazute.

Cumpararea Cardului Cadou si acceptarea Conditiilor generale de vanzare

Comenzile pentru Cardurile cadou se efectueaza de catre Beneficiar prin intermediul platformei de comanda BUYBOX, pusa la dispozitia acestuia de catre SEPHORA (denumita, in continuare, Platforma), dupa validarea statutului de Beneficiar de catre SEPHORA, si acceptarea expresa a prezentelor Conditii generale de vanzare de catre Beneficiar.

Beneficiarul poate comanda Carduri cadou digitale. Beneficiarul va primi, la receptionarea platii de catre SEPHORA, un e-mail de confirmare a comenzii, cu coduri care sa permita descarcarea directa a cardurilor.

In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatia de a distribui Cardurile Cadou doar angajatilor sau colaboratorilor, cu titlu gratuit, SEPHORA va inceta imediat relatia sa comerciala cu Beneficiarul antementionat, in temeiul conditiilor articolului Reziliere de mai jos. Ca atare, SEPHORA isi rezerva dreptul de a efectua audituri si, in special, de a solicita Beneficiarului o lista lunara a vanzarilor sale, inclusiv numele cumparatorilor si cantitatile de carduri vandute. Comanda de Carduri cadou de pe platforma, se va finaliza numai dupa parcurgerea urmatorilor pasi de catre Beneficiar:

 • Dati clic pe butonul “Plaseaza comanda”
 • Dati clic pe butonul “Pasul urmator” si verificati detaliile comenzii si pretul total;
 • Bifati casuta “Am citit si sunt de acord cu prezentele Conditii generale de vanzare”;
 • Alegeti o metoda de plata pentru a va inregistra comanda.

Toate platile online se fac in conditiile specificate la articolul Preturi si plata de mai jos, printr-un sistem de securitate criptat.

Validitatea Cardului Cadou

Cardul Cadou este valabil un (1) an de la data activarii sale. Cardul este activat in momentul primirii sale de catre Beneficiar. La sfarsitul perioadei de valabilitate, Cardul cadou nu va mai putea fi utilizat. Prin urmare, suma creditata pe card si neutilizata se va pierde.

Utilizarea Cardului Cadou

Cardul cadou poate fi utilizat in toate magazinele SEPHORA din Romania, in aplicatia mobila SEPHORA Romania si pe sephora.ro, cu exceptia comenzilor Click&Collect (ridicare din magazin). Acesta nu poate fi schimbat, este nerambursabil, chiar si in caz de pierdere, furt sau deteriorare. Cardul cadou nu poate fi reincarcat, poate fi folosit o data sau de mai multe ori in limita valorii sale si este debitat pentru suma exacta a achizitiei. Cardul poate fi completat cu un alt mijloc de plata. Consulta termenii de utilizare pe card si pe platforma.

Valoarea creditata pe card este cuprinsa intre 50 si 1000 lei.

Suma totala platita cu Carduri Cadou nu trebuie sa depaseasca 5000 lei per tranzactie.

Pret si plata

In functie de volumul de Carduri cadou comandate pentru fiecare comanda, Beneficiarul beneficiaza de conditiile tarifare asa cum figureaza acestea in grila de preturi transmisa de catre SEPHORA acestuia.

Platile pe platforma pot fi efectuate:

- (1) prin card de credit (card bancar, Visa sau Mastercard). In acest caz, cardurile digitale sunt primite de catre Beneficiar in cateva minute, dupa efectuarea platii

- (2) prin transfer bancar efectuat conform celor indicate pe platforma. Cardurile cadou vor fi trimise Beneficiarului odata ce plata a fost primita de catre SEPHORA.

Se precizeaza ca, in cazul unei tranzactii mai mari de 5000 lei, plata de catre Beneficiar se poate face doar prin transfer bancar.

Disponibilitatea platformei

Sephora se straduieste sa mentina platforma accesibila 7 zile pe saptamana, 24 de ore pe zi. Cu toate acestea, se poate intampla ca accesul la platforma, si prin urmare, comenzile, sa fie temporar intrerupte ca parte a operatiunilor de intretinere, a actualizarilor hardware sau software sau ca urmare a unor circumstante independente de vointa Sephora, fara ca acest lucru sa implice vreo raspundere din partea Sephora. Se mai precizeaza ca reteaua de internet si sistemele informatice si de telecomunicatii nu sunt exonerate de eventualele erori si ca pot aparea intreruperi si avarii. Sephora nu poate oferi nicio garantie in acest sens si, prin urmare, nu poate fi facuta raspunzatoare pentru orice daune inerente utilizarilor respectiv ale retelei de internet si ale sistemelor informatice si de telecomunicatii. In sfarsit, intre parti se convine ca Sephora poate fi facuta raspunzatoare exclusiv pentru daune directe si produse din culpa acesteia, cu excluderea oricaror altor daune sau prejudicii de orice fel.

Protectia datelor cu caracter personal

Informatiile furnizate de catre Beneficiar sunt esentiale pentru procesarea si livrarea comenzilor, precum si pentru intocmirea facturilor.

Datele colectate de catre SEPHORA sunt listate in tabelul de mai jos. Prin utilizarea serviciului, Beneficiarul accepta in mod expres colectarea acestor date pentru a permite achizitionarea unui Card cadou. In lipsa acceptarii, niciun Card cadou nu va putea fi achizitionat si livrat utilizatorului.

Datele sunt pastrate pentru o perioada de timp care sa faca posibila:

 • Furnizarea serviciului de carduri
 • Permiterea utilizarii cardurilor cadou pe toata perioada de valabilitate a acestora
 • Gestionarea istoricului tranzactiilor cu cardurile cadou, precum si a serviciului post-vanzare si a litigiilor
 • Analizarea riscurilor de frauda
 • Stabilirea de statistici si ameliorarea serviciului
CONTEXT TIPURI DE DATE PERIOADA DE PASTRARE
Date minimale, colectate sistematic la crearea unui cont de companie pentru achizitionarea unui lot de carduri cadou Numele, prenumele, adresa de e-mail profesionala a cumparatorului, daca nu este o adresa generica, numele companiei, numarul de telefon, parola contului 5 ani de la ultima utilizare a contului
La achizitionarea unui card cadou, in caz de suspiciune de frauda, comanda este suspendata pana la verificarea identitatii Copia electronica a actului de identitate al cumparatorului 5 ani
Date pentru analiza fraudelor, colectate sistematic la achizitionarea unui card cadou adresa IP, ID-ul cookie-ului de sesiune, data, ora si minutul achizitiei 5 ani

Beneficiarul isi poate exercita drepturile de acces, rectificare, stergere, opozitie si limitare a prelucrarii datelor sale cu caracter personal sau isi poate gestiona soarta datelor sale post-mortem, contactand SEPHORA prin e-mail la urmatoarea adresa: privacy@sephora.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate solicita o dovada a identitatii.

Reziliere

Termenii si conditiile prezente pot fi reziliate de oricare dintre parti, in orice moment, cu un preaviz de doua (2) luni, notificat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

In cazul unei incalcari grave din partea uneia dintre parti, termenii si conditiile prezente vor putea fi reziliate de drept si fara preaviz, prin simpla scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fara a prejudicia daunele-interese pe care le-ar putea pretinde partea reclamanta.

Constituie incalcare grava nerespectarea interdictiei, de catre un Beneficiar, de a distribui cardurile oricarei persoane in afara angajatilor si colaboratorilor, cu titlu gratuit.

Drepturi de proprietate intelectuala

Se reaminteste ca marca SEPHORA, precum si toate semnele figurative sau nefigurative si toate ilustratiile, imaginile si logo-urile si orice continut care apare pe Cardurile cadou (denumite, in continuare, Continuturile) sunt si vor ramane proprietatea exclusiva a SEPHORA sau a titularului drepturilor de proprietate intelectuala in cauza.

Orice utilizare a drepturilor de proprietate intelectuala cu privire la continuturi este rezervat in mod expres de SEPHORA si necesita acordul prealabil al SEPHORA.

Beneficiarul se angajeaza, in special, la urmatoarele:

 • Fiecare evidentiere, promovare sau utilizare, facuta de catre Beneficiar, cu privire la continuturi, trebuie mai intai aprobata in scris de catre SEPHORA;
 • sa nu modifice sau sa falsifice continuturile;
 • sa nu foloseasca continuturile in niciun fel care le-ar putea prejudicia caracterul distinctiv, valabilitatea sau reputatia;
 • sa nu utilizeze in scopuri de inregistrare continuturile (in special marcile comerciale SEPHORA) ca si cuvinte cheie, indiferent de finalitatea utilizarii acestora (motoare de cautare, meta-etichete etc.).

Confidentialitate

Partile convin sa nu dezvaluie catre terti, pe durata termenilor si conditiilor prezente, precum si dupa expirarea sau incetarea lor, din orice motiv, toate sau o parte din informatiile care sunt sau vor fi comunicate de catre cealalta parte verbal sau in scris, si pe care aceasta din urma doreste sa le pastreze drept confidentiale (denumite, in continuare, Informatii confidentiale).

Partile vor lua toate masurile necesare pentru a limita circulatia si diseminarea informatiilor confidentiale doar la angajatii lor care au absoluta nevoie sa le cunoasca. Orice tert susceptibil de a colabora cu Beneficiarul trebuie in toate cazurile si fara exceptie sa faca obiectul unui acord de confidentialitate pe care Beneficiarul il garanteaza.

Vor fi considerate drept informatii confidentiale, in special, dar fara a se limita la acestea, toate informatiile si datele tehnice sau netehnice, dar de natura sensibila, precum formule, idei, concepte, know-how, grafice, modele, tabele, date si informatii de marketing, financiare sau comerciale, comunicate de catre o parte celeilalte in cadrul executarii termenilor si conditiilor prezente.

Obligatia de confidentialitate prevazuta in prevederile de mai sus nu se refera la informatii care:

 • Sunt, in momentul comunicarii catre cealalta parte, in domeniul public, sau care intra, dupa comunicarea catre cealalta parte, in domeniul public, prin publicare sau prin orice alte mijloace, cu exceptia cazului de incalcare, de catre cealalta parte, a termenilor si conditiilor prezente, sau
 • S-au aflat in posesia celeilalte parti, care trebuie sa dovedeasca acest lucru, la momentul comunicarii si nu au fost, direct sau indirect, dobandite de la partea care le dezvaluie, sau,
 • Au fost obtinute de la un tert de catre o parte, cu conditia, totusi, sa nu fi fost obtinute de catre acest tert, direct sau indirect, de la cealalta parte.

Prezenta obligatie de confidentialitate va ramane aplicabila pentru o perioada de trei (3) ani de la incheierea termenilor si conditiilor prezente, indiferent de motivul incheierii.

Diverse

Declaratiile Beneficiarului:

Beneficiarul declara ca accepta toate cerintele legale, regulamentare sau administrative care ii guverneaza activitatile si ca a facut toate declaratiile administrative, fiscale si sociale necesare in conformitate cu toate reglementarile in vigoare.

Toleranta

Faptul de a nu solicita indeplinirea anumitor obligatii contractuale sau de a permite incalcarea termenilor si conditiilor prezente, de catre una dintre parti, nu poate fi interpretat, ca o renuntare la exercitarea propriilor drepturi sau ca o renuntare a dreptului sau de a aplica ulterior, in orice moment si fara o notificare prealabila, oricare dintre clauzele si conditiile prezente.

Valabilitate

In cazul in care oricare dintre clauzele din prezenta ar fi declarate nule sau inaplicabile de catre orice jurisdictie, printr-o decizie definitiva, aceasta clauza va fi stearsa fara a avea ca rezultat nulitatea tuturor celorlalte, toate clauzele ramanand in intregime in vigoare.

Totusi, in situatia in care nulitatea sau inaplicabilitatea unei clauze din prezentele Conditii generale de vanzare ar afecta grav echilibrul juridic si/sau economic al acestora din urma, partile convin sa se inteleaga in vederea inlocuirii clauzei mentionate cu o clauz a valabila, care este cat mai aproape posibil de aceasta atat din punct de vedere juridic, cat si economic.

Netransferabilitate

Beneficiarul nu poate cesiona, transfera sau subcontracta toate sau o parte din drepturile si obligatiile prezentelor Conditii, fara acordul prealabil expres al SEPHORA.

SEPHORA isi rezerva dreptul de a cesiona sau transfera toate sau o parte din drepturile si obligatiile din prezentele Conditii catre oricare dintre entitile grupului Sephora.

Dreptul aplicabil si tribunalul competent

Conditiile generale de vanzare se supun legislatiei din Romania. In cazul unor dificultati, in special in interpretarea, executarea, incetarea sau rezilierea Conditiilor generale de vanzare, partile vor incerca, in mod prioritar, solutionarea amiabila a diferendului, iar in caz contrar isi exprima acordul in mod expres de a supune orice litigiu legat de Conditiile generale de vanzare jurisdictiei exclusive a instanelor romane competente de la sediul SEPHORA.