CONDIȚIILE GENERALE DE VÂNZARE ȘI UTILIZARE A SERVICIULUI E-CARD CADOU

Definiții

COMERCIANT: desemnează compania Sephora care propune spre vânzare un E-CARD CADOU.
PARTICIPANT: desemnează persoana fizică care participă (contribuie) financiar, în tot sau în parte, la cumpărarea unui E-CARD CADOU.
INIȚIATOR: desemnează primul PARTICIPANT la E-CARDUL CADOU.
DATE CU CARACTER PERSONAL: desemnează lista de nume, prenume, adrese poștale, adrese de e-mail, date de naștere și titlul utilizatorilor.
E-CARD CADOU: desemnează un cont pre-plătit pe site-ul web al COMERCIANTULUI. Fiecărui E-CARD CADOU îi este asociat un cod unic. Acest cont pre-plătit este găzduit în contul bancar obișnuit al COMERCIANTULUI și constituie un avans în beneficiul purtătorului VOUCHERULUI CADOU, pentru orice comandă făcută la COMERCIANT.
VOUCHER CADOU: desemnează suportul electronic asociat E-CARDULUI CADOU și pe care figurează un cod unic.
BENEFICIAR: desemnează persoana fizică purtătoare a VOUCHERULUI CADOU.
SITE WEB: interfață accesibilă de pe internet și care permite utilizatorului internet să achiziționeze un E-CARD CADOU.

1 - Sferă de aplicare

Prezentele condiții de vânzare sunt aplicabile vânzării de E-CARDURI CADOU și utilizării lor. Utilizarea serviciului echivalează cu acceptarea implicită a prezentelor condiții și modalități de utilizare. Serviciul E-CARD Cadou poate fi utilizat doar de către majori. În cazul minorilor, este necesar acordul prealabil al părinților/tutorilor. Dacă una dintre condițiile prezentului regulament se dovedește invalidă, ansamblul regulamentului și al celorlalte condiții rămân aplicabile. COMERCIANTUL își rezervă dreptul de a aduce modificări condițiilor prevăzute în prezentele condiții de utilizare. Pentru a lua cunoștință de conținutul acestora, se va accesa linkul afișat în subsolul paginii WEB.Orice utilizare a serviciului după modificarea condițiilor de utilizare implică acceptarea deplină și completă a Condițiilor de utilizare în noua lor versiune.

2 - Descrierea generală a serviciului furnizat

Principala funcție a acestui serviciu este să permită achiziționarea unui E-CARD CADOU online. Cumpărarea se poate efectua de către o singură persoană (cumpărare simplă) sau de către mai multe persoane (cadou în comun). Principalele funcții sunt listate mai jos, de manieră neexhaustivă:

 1. Pentru INIȚIATOR, posibilitatea de a selecta o imagine pentru VOUCHERUL CADOU, de a scrie un mesaj vizibil pe VOUCHERUL CADOU;

 2. Posibilitatea pentru INIȚIATOR de a imprima VOUCHERUL CADOU, de a-l trimite imediat sau decalat unui BENEFICIAR la alegerea sa proprie, de a propune apropiaților să contribuie la E-CARDUL CADOU pentru a-i crește valoarea;

 3. Pentru PARTICIPANȚI, posibilitatea de a credita E-CARDUL CADOU prin diferitele mijloace de plată disponibile, precum carduri bancare;

 4. Pentru BENEFICIAR, posibilitatea de a utiliza VOUCHERUL CADOU pentru a efectua cumpărături de la COMERCIANT.

3 - Mesaj personal înregistrat de INIȚIATOR

INIȚIATORUL are posibilitatea de a scrie un mesaj personal care va fi afișat pe VOUCHERUL CADOU. COMERCIANTUL nu este răspunzător pentru textele scrise de către INIȚIATOR și nu poate garanta veridicitatea acestora. Prin adăugarea de conținut sau informații, ne dați consimțământul dvs. de a folosi acest conținut pentru a-l prelucra în scopurile serviciului. COMERCIANTUL va folosi orice informație numai în conformitate cu politica sa privind respectarea vieții private. Conținutul adăugat nu poate: (a) să încalce drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; (b) să încalce orice lege aplicabilă în România; (c) să fie defăimător, insultător sau amenințător; sau (d) să fie obscen sau pedofil. COMERCIANTUL își rezervă dreptul de a elimina orice conținut personal adăugat, la discreția sa, cu sau fără notificare prealabilă.

4 - Date cu caracter personal – Tehnologia și libertățile informației

COMERCIANTUL este proprietarul ansamblului DATELOR CU CARACTER PERSONAL transmise cu ocazia utilizării serviciului. Acestea vor putea fi utilizate doar în scopul declarat, respectiv în scop comercial. Ca atare, în calitatea sa de operator de date, COMERCIANTUL se angajează să respecte prevederile legale aplicabile procesării computerizate a datelor cu caracter personal. Orice utilizator poate solicita ștergerea tuturor DATELOR sale cu CARACTER PERSONAL folosind link-ul de contact disponibil în partea de jos a paginii SITE-ului WEB.

5 - Contribuirea la un E-CARD CADOU

INIȚIATORUL are posibilitatea de a solicita apropiaților să contribuie la un E-CARD CADOU care nu a fost încă finalizat, adică atunci când VOUCHERUL CADOU nu a fost încă emis. Pentru a face acest lucru, INIȚIATORUL dispune de un link de partajare pe care îl poate distribui apropiaților prin intermediul căsuței poștale proprii sau prin orice alte mijloace personale la alegere INIȚIATORUL se ocupă personal de distribuirea acestui link și este singurul responsabil pentru acesta. Orice vizitator care accesează pagina de contribuție la E-CARDUL CADOU prin intermediul link-ului de partajare este considerat a fi făcut acest lucru la solicitarea expresă a INIȚIATORULUI. Orice vizitator care a ajuns pe pagina de contribuție prin intermediul link-ului de partajare are dreptul să participe la E-CARDUL CADOU efectuând o contribuție financiară prin mijloacele de plată disponibile. Atunci când vizitatorul accesează pagina de contribuție a E-CARDULUI CADOU, numele INIȚIATORULUI, precum și cel al BENEFICIARULUI sunt afișate clar. Orice PARTICIPANT este prezumat a-l cunoaște atât pe INIȚIATOR, cât și pe BENEFICIAR. Înainte de a contribui la un E-CARD CADOU, este responsabilitatea vizitatorului să se asigure de autenticitatea solicitării INIȚIATORULUI. În caz de îndoială, vizitatorul este obligat să verifice direct cu persoana INIȚIATORULUI. COMERCIANTUL nu poate fi tras la răspundere pentru o eroare a unui PARTICIPANT.

6 - Emiterea și trimiterea E-CARDULUI CADOU

Odată ce E-CARDUL CADOU a fost finalizat, acesta este emis sub forma unui VOUCHER CADOU și trimis prin curier electronic INIȚIATORULUI. Dacă acesta din urmă a ales opțiunea „trimitere prin e-mail”, BENEFICIARUL primește, de asemenea, VOUCHERUL CADOU la adresa de e-mail furnizată de către INIȚIATOR.

VOUCHERUL CADOU nu poate fi primit în cazurile următoare:

 1. Filtrul anti-spam al mesageriei a blocat documentul atașat sau a redirecționat mesajul către folderul „SPAM” sau „Junk Mail”.

 2. Firewall-ul a blocat mesajul sau documentul atașat.

 3. Căsuța de e-mail și-a atins limita de dimensiune.

 4. Adresa de e-mail este invalidă

7 - Transmiterea E-CARDULUI CADOU către un BENEFICIAR

Cu ocazia cumpărării unui E-CARD CADOU, transferul de proprietate se efectuează dinspre COMERCIANT înspre INIȚIATOR în momentul emiterii VOUCHERULUI CADOU. INIȚIATORUL este pe deplin responsabil pentru transmiterea VOUCHERULUI CADOU către un BENEFICIAR, un terț la alegere, inclusiv atunci când INIȚIATORUL selectează opțiunea „trimitere către un beneficiar prin e-mail”. Utilizarea E-CARDULUI CADOU ca titlu de plată se bazează pe utilizarea unui cod imprimat pe VOUCHERUL CADOU. INIȚIATORUL trebuie să păstreze secretul codului și al VOUCHERULUI CADOU. COMERCIANTUL nu poate fi făcut răspunzător în cazul unei erori cu privire la BENEFICIAR, al pierderii suportului cu codul său sau al utilizării frauduloase a acestui cod. De asemenea, de îndată ce INIȚIATORUL transferă E-CARDUL CADOU către un BENEFICIAR, acesta din urmă se prezumă că acceptă de plin drept cesiunea și condițiile de vânzare ale E-CARDULUI CADOU care sunt specificate pe suport.

8 - Durata de valabilitate a E-CARDULUI CADOU

E-CARDUL CADOU are o durată de valabilitate de 365 zile. Dincolo de această perioadă, E-CARDURILE CADOU expirate sunt închise și soldul neutilizat este pierdut. Pe VOUCHERUL CADOU figurează data de expirare.

9 - Utilizarea E-CARDULUI CADOU de către un BENEFICIAR

Utilizarea E-CARDULUI CADOU ca titlu de plată se bazează pe utilizarea unui cod imprimat pe VOUCHERUL CADOU corespunzător. BENEFICIARUL se angajează să ia toate măsurile adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea acestui cod. COMERCIANTUL nu poate fi făcut răspunzător în cazul pierderii suportului cu codul său sau al utilizării frauduloase a acestui cod. În cazul pierderii suportului electronic al VOUCHERULUI CADOU, BENEFICIARUL trebuie să contacteze INIȚIATORUL pentru a obține o nouă copie electronică. Dacă INIȚIATORUL a pierdut el însuși suportul electronic (în urma ștergerii, de exemplu, a mesajului electronic care îl conținea), INIȚIATORUL va putea primi o copie electronică în baza unei solicitări prin intermediul link-ului de contact prezent în subsolul SITE-ului WEB. În acest caz, copia electronică va fi retrimisă pe adresa de e-mail a INITIATORULUI folosită inițial pentru achiziție. În niciun caz nu este posibil să se obțină o reeditare a VOUCHERULUI CADOU, adică un nou cod.

Condițiile generale de vânzare definite de către COMERCIANT și garanțiile asociate se aplica de plin drept pentru cumpărăturile efectuate folosind soldul disponibil pe E-CARDUL CADOU. De asemenea:

 1. E-CARDUL CADOU este utilizabil în întreg site-ul web al COMERCIANTULUI, precum și în magazine

 2. În cazul în care soldul E-CARDULUI CADOU este insuficient pentru a acoperi o comandă online, o plată complementară este solicitată, în timpul operațiunii, pentru a permite finalizarea comenzii.

 3. E-CARDUL CADOU poate fi folosit în mai multe rânduri. Dacă, după o comandă, mai rămâne o sumă de bani pe E-CARDUL CADOU, această sumă este valabilă pentru orice altă comandă ulterioară, în limita datei de valabilitate a E-CARDULUI CADOU indicată pe suport.

 4. Dacă după o comandă plătită online cu un E-CARD CADOU, articolele sunt returnate sau comanda este anulată, E-CARDUL CADOU folosit pentru plată va fi creditat din nou și va putea fi folosit pentru o nouă achiziție.

10 - Anularea și rambursarea integrală a unui E-CARD CADOU

E-CARDUL CADOU poate fi anulat doar de către INIȚIATOR și doar dacă acesta nu a fost folosit niciodată. Pentru a face acest lucru, INIȚIATORUL trebuie să facă o solicitare prin intermediul link-ului de contact disponibil în subsolul paginii SITE-ului WEB și în termen de 14 zile de la data emiterii VOUCHERULUI CADOU. Orice cerere primită cu depășirea termenului de 14 zile nu va putea fi onorată.

În caz de anulare, fiecare PARTICIPANT va fi recreditat, în mod gratuit și prin mijloacele de plată folosite anterior, cu contravaloarea contribuției sale. În niciun caz, dacă există mai mulți PARTICIPANȚI, INIȚIATORUL nu va putea solicita rambursarea în beneficiul său a contribuției celorlalți PARTICIPANȚI.

VOUCHERELE CADOU nu pot fi revândute, transferate cu titlu oneros sau schimbate în numerar.

11 - Încălcarea prezentului regulament - suspendarea serviciului

Avem dreptul să refuzăm să vă furnizăm serviciile noastre pentru oricare dintre următoarele motive:

 1. o încălcare a prezentului regulament,

 2. estimăm că acțiunile dvs. pot duce la pierderi financiare pentru noi sau pot provoca prejudicii pentru noi sau pentru o terță parte,

 3. sunt în curs modificări pe SITE-ul WEB care îl fac temporar neutilizabil.

12 - Tarife

Sumele E-CARDURILOR CADOU disponibile spre a fi achiziționate sunt afișate pe SITE-ul WEB. Fiecare contribuție este alocată în totalitate soldului E-CARDULUI CADOU, fără costuri suplimentare.

13 - Limitele garanțiilor

COMERCIANTUL nu poate garanta funcționarea neîntreruptă a Serviciului și nu poate fi ținut răspunzător pentru indisponibilitatea, suspendarea sau funcționarea defectuoasă a Serviciului, în special în timpul întreținerii și actualizării sale sau în cazul unei probleme provocate de rețeaua de internet. COMERCIANTUL implementează mijloace de ultimă generație destinate să prevină orice modificare frauduloasă a E-CARDULUI CADOU. Cu toate acestea, utilizatorii admit faptul că COMERCIANTUL nu poate fi ținut răspunzător, cu excepția cazului în care s-a dovedit o neglijență gravă, pentru daunele rezultate din:

 1. intruziuni sau modificări frauduloase efectuate de terți neautorizați în cadrul serviciului,

 2. timpi de răspuns anormal de lungi sau o funcționare lentă a serviciului;

 3. pierderi, deteriorări sau distrugerea accidentală a datelor care constituie E-CARDUL CADOU sau ale e-mailurilor schimbate între Utilizatori și COMERCIANT, inclusiv orice costuri de recuperare, reproducere sau reparare a acestor date sau mesaje.

COMERCIANTUL nu poate fi ținut răspunzător decât cu condiția să se poată face dovada unei încălcări culpabile din partea sa a obligațiilor sale, astfel cum sunt ele prevăzute în prezentul document. În orice caz, COMERCIANTUL nu va fi răspunzător pentru daunele indirecte suferite de utilizator sau de o terță parte din cauza utilizatorului, în special pierderi financiare și/sau de venituri și/sau de profituri și/sau de posibile profituri viitoare și/sau pierderea șansei și/sau atingeri aduse imaginii. Orice informații sau recomandări furnizate de COMERCIANT nu pot fi interpretate ca reprezentând o garanție de niciun fel.

14 - Asistență - contact

Asistența și o adresă de contact sunt disponibile prin intermediul unui link aflat în subsolul paginii SITE-ului WEB.

15 - Jurisdicție aplicabilă

Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției române pentru soluționarea oricărui eventual litigiu.